Một số cách để tái sử dụng / giảm thời gian tạo mock trong unit test khi làm việc với Angular

Cùng tìm hiểu về TypeScript Enum một cách toàn diện nhất có thể và tiếp tục cảm nhận sứ mệnh scaling mà TypeScript mang lại.

Từ khi typescript xuất hiện, có rất nhiều các ý kiến trái chiều về việc nên hay không nên sử dụng loại cú pháp này. Bài viết này sẽ chỉ ra không phải ngẫu nhiên TypeScript trở thành xu thế.