Năm 2020 vừa qua mình có một vài cái nhất từ trước đến giờ trong công việc Đi làm xa nhà nhất. Nói tiếng Anh nhiều nhất. Và viết test nhiều nhất...