Từ khi typescript xuất hiện, có rất nhiều các ý kiến trái chiều về việc nên hay không nên sử dụng loại cú pháp này. Bài viết này sẽ chỉ ra không phải ngẫu nhiên TypeScript trở thành xu thế.