Ở phần trước của series Progressive Web App (PWA), chúng ta đã đi qua vấn đề tồn đọng lớn của Single Page App (SPA) - không có khả năng hoạt động offline, và cách giải quyết của PWA - cũng là ưu điểm lớn nhất của PWA - Offline-First strategy. Trong phần tiếp theo này, chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn về Service Worker - thứ đem lại sức mạnh Offline-first cho PWA.

Trong series này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một công nghệ không quá xa lạ nhưng rất hữu ích trong Web Development - Progressive Web App.