Cùng tìm hiểu về TypeScript Enum một cách toàn diện nhất có thể và tiếp tục cảm nhận sứ mệnh scaling mà TypeScript mang lại.