Khi sử dụng một web page, rất nhiều khi người dùng sẽ cần copy một nội dung có sẵn. Những nội dung này nhiều khi nhà phát triển có thể dễ dàng đoán được và có thể tối giản thao tác copy cho người dùng bằng một click chuột.