Nguyên nhân và cách khắc phục tình trạng tên miền .local phản hồi rất chậm trên MacOS