Cùng tìm hiểu về TypeScript Enum một cách toàn diện nhất có thể và tiếp tục cảm nhận sứ mệnh scaling mà TypeScript mang lại.

Từ khi typescript xuất hiện, có rất nhiều các ý kiến trái chiều về việc nên hay không nên sử dụng loại cú pháp này. Bài viết này sẽ chỉ ra không phải ngẫu nhiên TypeScript trở thành xu thế.

Một hệ quản trị nội dung (CMS) thường đi kèm với 2 thành phần chính ở phía server gồm Data Layer (Database) và Application Layer. Tuy nhiên, đôi khi mô hình này trở nên dư thừa với những yêu cầu ko cần đến độ phức tạp cao. Từ thực tiễn này, flat-file CMS ra đời.

60fps là mục tiêu cuối cùng của một web page "mượt"

60fps là mục tiêu cuối cùng của một web page "mượt"

60fps là mục tiêu cuối cùng của một web page "mượt"

60fps là mục tiêu cuối cùng của một web page "mượt"

60fps là mục tiêu cuối cùng của một web page "mượt"

Web component là tập hợp các Web APIs cho phép chúng ta tạo ra một thẻ HTML riêng, mang các đặc tính riêng, đóng gói, có thể tái sử dụng. Web component được xây dựng trên chuẩn web hiện tại, vì thế đang (và sẽ) có thể hoạt động trên tất cả các trình duyệt, có thể tương thích với tất cả các library và framework Javascript có thể làm việc với HTML.

Grunt và Gulp, 2 task runner rất phổ biến, chắc đã quá quen thuộc và trở thành một phần với ai làm việc nhiều với Javascript rồi. Tuy nhiên bạn đã bao giờ gặp khó khăn với chúng và nghĩ đến việc thoát khỏi sự phụ thuộc vào chúng và quay trở lại dùng npm package nguyên thủy chưa?